PARADISE CINEMA

PHONE : 022 2445 3786

E-MAIL : [email protected]

ADD :  494, Bhagoji Keer Marg, Near Sheetaladevi Mandir,

Mahim West, Mahim, Mumbai, Maharashtra 400016