Mahadev Traders – Cattle Feed Wholesalers & Wholesale Dealers Pen Raigad Claim

0 / 5
Add to favorites Compare
Welcome to Mahadeo Traders - Your Trusted Cattle Feed Wholesalers and Wholesale Dealers in Pen Raigad and Beyond For over a decade, Mahadeo Traders has been a pillar of reliability and excellence in the cattle feed industry. As a prominent wholesaler and wholesale dealer, we have been dedicated to providing a wide range of high-quality cattle feed solutions to the local region, including Pen, Panvel, Alibag, and throughout the expansive Raigad District.

Mahadev Traders – Cattle Feed Wholesalers & Wholesale Dealers Pen Raigad

Proprietor: Manoj Desai

Welcome to Mahadev Traders – Your Trusted Cattle Feed Wholesalers and Wholesale Dealers in Pen Raigad and Beyond

For over a decade, Mahadeo Traders has been a pillar of reliability and excellence in the cattle feed industry. As a prominent wholesaler and wholesale dealer, we have been dedicated to providing a wide range of high-quality cattle feed solutions to the local region, including Pen, Panvel, Alibag, and throughout the expansive Raigad District.

A Legacy of Quality and Commitment:

Established 12 years ago, Mahadeo Traders embarked on a journey to meet the growing demand for superior cattle feed options. Our commitment to offering the best in class products coupled with exceptional service has solidified our reputation as a go-to source for farmers, ranchers, and livestock owners seeking reliable feed solutions.

Wide Range of Cattle Feed:

Mahadev Traders – Cattle Feed Wholesalers & Wholesale Dealers Pen Raigad

At Mahadev Traders, we understand the critical role that proper nutrition plays in the well-being and productivity of livestock. Our comprehensive range of cattle feed products caters to various types of animals, ensuring optimal growth, health, and performance. Whether you have dairy cows, poultry, or other livestock, we have the right feed to meet their specific dietary needs.

एका दशकाहून अधिक काळ, महादेव ट्रेडर्स हे पशुखाद्य उद्योगातील विश्वासार्हता आणि उत्कृष्टतेचे आधारस्तंभ आहे. एक प्रमुख घाऊक आणि घाऊक विक्रेता म्हणून, आम्ही पेण, पनवेल, अलिबाग आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासह स्थानिक प्रदेशात उच्च दर्जाचे पशुखाद्य समाधान प्रदान करण्यासाठी समर्पित आहोत.
गुणवत्ता आणि वचनबद्धतेचा वारसा:

12 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या महादेव ट्रेडर्सने उत्तम पशुखाद्य पर्यायांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रवास सुरू केला. अपवादात्मक सेवेसह सर्वोत्कृष्ट उत्पादने ऑफर करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेमुळे शेतकरी, पशुपालक आणि पशुपालक यांच्यासाठी विश्वसनीय फीड सोल्यूशन्स शोधणारे स्त्रोत म्हणून आमची प्रतिष्ठा मजबूत झाली आहे.

पशुखाद्याची विस्तृत श्रेणी:

महादेव ट्रेडर्समध्ये, पशुधनाच्या कल्याणात आणि उत्पादकतेमध्ये योग्य पोषण ही महत्त्वाची भूमिका आम्हाला समजते. आमची गुरेढोरे खाद्य उत्पादनांची सर्वसमावेशक श्रेणी विविध प्रकारच्या प्राण्यांची पूर्तता करते, इष्टतम वाढ, आरोग्य आणि कार्यप्रदर्शन सुनिश्चित करते. तुमच्याकडे दुभत्या गायी, कुक्कुटपालन किंवा इतर पशुधन असो, त्यांच्या विशिष्ट आहाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आमच्याकडे योग्य खाद्य आहे.

Certainly, here are the details of the cattle feed categories you’ve mentioned:

Mahadeo Traders - Cattle Feed Wholesalers & Wholesale Dealers Pen Raigad

1. **Serki Pend:**
Serki Pend is a type of cattle feed that is often used as a supplementary feed for livestock. It usually consists of crushed or ground oilseed cakes, grains, and other nutritional ingredients.

**सर्की पेंड:**
सेर्की पेंड हा एक प्रकारचा पशुखाद्य आहे ज्याचा उपयोग पशुधनासाठी पूरक आहार म्हणून केला जातो. यात सामान्यतः ठेचलेले किंवा ग्राउंड तेलबिया केक, धान्ये आणि इतर पौष्टिक घटक असतात.

2. **Tur Chuni:**
Tur Chuni is a feed mix made from Tur dal (pigeon pea) residues. It is used as a source of protein and energy for cattle.

**तूर चुनी:**
तूर चुनी हे तुर डाळ (कबुतराच्या मटार) अवशेषांपासून बनवलेले खाद्य मिश्रण आहे. गुरांसाठी प्रथिने आणि उर्जेचा स्त्रोत म्हणून याचा वापर केला जातो.

3. **Gujrat Chuni:**
Gujrat Chuni is a cattle feed mix typically containing locally available ingredients. It may include grains, oilseed cakes, and other nutrients.

**गुजरात चुनी:**
गुजरात चुनी हे गुरांचे खाद्य मिश्रण आहे ज्यामध्ये सामान्यत: स्थानिक उपलब्ध घटक असतात. त्यात धान्य, तेलबिया केक आणि इतर पोषक घटकांचा समावेश असू शकतो.

4. **Chana Chun:**
Chana Chun refers to a feed made from chana dal (chickpea) residues. It’s a protein-rich feed option for livestock.

**चना चुन:**
चना चुन म्हणजे चणा डाळ (चूणा) च्या अवशेषांपासून बनवलेल्या खाद्याचा संदर्भ. हे पशुधनासाठी प्रथिनेयुक्त खाद्य पर्याय आहे.

5. **Gahu Chuni:**
Gahu Chuni is a cattle feed mix that incorporates wheat bran and other ingredients. It provides energy and fiber to the animals.

**गहू चुनी:**
गहू चुनी हे पशुखाद्य मिश्रण आहे ज्यामध्ये गव्हाचा कोंडा आणि इतर घटक समाविष्ट आहेत. ते प्राण्यांना ऊर्जा आणि फायबर प्रदान करते.

6. **Udit Chuni:**
Udit Chuni is a type of cattle feed that might include a blend of ingredients like oilseed cakes, grains, and other supplements for balanced nutrition.

**उडीत चुनी:**
उडीत चुनी हा पशुखाद्याचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये तेलबिया केक, धान्ये आणि संतुलित पोषणासाठी इतर पूरक घटकांचे मिश्रण असू शकते.

7. **Gahu Bhusa:**
Gahu Bhusa, also known as wheat straw, is a type of dry fodder that provides roughage to cattle. It’s an essential part of their diet.

**गहू भुसा:**
गहू भुसा, ज्याला गव्हाचा पेंढा देखील म्हणतात, हा एक प्रकारचा कोरडा चारा आहे जो गुरांना रुफ देतो. हा त्यांच्या आहाराचा अविभाज्य भाग आहे.

8. **Shengdana Pend:**
Shengdana Pend refers to ground or crushed groundnut cakes. It’s used as a protein supplement in livestock feed.

**शेंगदाणा पेंड:**
शेंगदाणा पेंड म्हणजे ग्राउंड किंवा ठेचलेल्या शेंगदाणा केक. हे पशुधन आहारात प्रथिने पूरक म्हणून वापरले जाते.

9. **Kadaba Kutti:**Kadaba Kuti is likely a local term for cattle feed mix made from various ingredients to provide balanced nutrition to animals.

**कडबा कुट्टी:**
कदाबा कुट्टी ही प्राण्यांना संतुलित पोषण देण्यासाठी विविध घटकांपासून बनवलेल्या पशुखाद्य मिश्रणासाठी स्थानिक संज्ञा आहे.

10. **Haripatti:**
Haripatti could refer to a type of feed mix containing ingredients like grains, oilseed cakes, and other nutrients.

**हरिपत्ती:**
हरिपत्ती म्हणजे धान्य, तेलबिया केक आणि इतर पोषक घटक असलेले खाद्य मिश्रणाचा एक प्रकार.

11. **Tur Falli:**
Tur Falli is a feed made from the residues of tur dal (pigeon pea). It’s rich in protein and can contribute to livestock nutrition.

**तूर फल्ली:**
तूर फल्ली हे तूर डाळ (कबुतराच्या मटार) च्या अवशेषांपासून बनवलेले खाद्य आहे. हे प्रथिने समृद्ध आहे आणि पशुधन पोषणात योगदान देऊ शकते.

12. **Udit Bharda:**
Udit Bharda could be a cattle feed mix made from a combination of ingredients to meet nutritional requirements.

**उडीत भरडा:**
उडीत भारदा हे पौष्टिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी घटकांच्या मिश्रणातून बनवलेले पशुखाद्य मिश्रण असू शकते.

13. **Samruddhi Pattlet Feed:**
Samruddhi Pattlet Feed might be a branded or formulated cattle feed designed to provide comprehensive nutrition to livestock.

**समृद्धी पॅटलेट फीड:**
समृद्धी पॅटलेट फीड हे पशुधनांना सर्वसमावेशक पोषण प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेले ब्रँडेड किंवा तयार केलेले पशुखाद्य असू शकते.

14. **Calf Starter:**
Calf Starter is a feed designed specifically for young calves transitioning from milk to solid feed. It’s formulated to meet the nutritional needs of growing calves.

**कल्फ स्टार्टर:**
कॅल्फ स्टार्टर हे एक फीड आहे जे विशेषतः तरुण वासरांसाठी दुधापासून घन फीडमध्ये बदलते. वाढत्या वासरांच्या पौष्टिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे तयार केले आहे.

Mahadeo Traders - Cattle Feed Wholesalers & Wholesale Dealers Pen Raigad

15. **Calf Grow:**
Calf Grow is another type of feed formulated for young calves as they continue to grow and develop.

**वासरांची वाढ:**
वासरू वाढणे हा आणखी एक प्रकारचा खाद्य आहे जो लहान वासरांसाठी तयार केला जातो कारण ते सतत वाढत असतात आणि विकसित होतात.

16. **Trazi Feed:**
The term “Trazi Feed” is not widely recognized. It could be a local or specialized type of cattle feed.

**ट्राझी फीड:**
“ट्राझी फीड” हा शब्द मोठ्या प्रमाणावर ओळखला जात नाही. हे स्थानिक किंवा विशेष प्रकारचे पशुखाद्य असू शकते.

17. **Gud (Gai):**
Gud (Gai) could refer to jaggery (Gud) mixed with other ingredients to create a nutritional supplement for cattle.

**गुड (गाई):**
गुड (गाई) चा संदर्भ गुळाचा (गुड) इतर घटकांमध्ये मिसळून गुरांसाठी पौष्टिक पूरक तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

18. **Calcium Liquid:**
Calcium liquid is likely a supplement provided to cattle to meet their calcium requirements, especially during periods like pregnancy and lactation.

**कॅल्शियम द्रव:**
कॅल्शियम द्रव हे गुरांना त्यांच्या कॅल्शियमची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पुरवले जाणारे पूरक पदार्थ आहे, विशेषत: गर्भधारणा आणि स्तनपान करवण्याच्या काळात.

It’s always recommended to consult with local agricultural experts or veterinarians to ensure the best feeding practices for your livestock.

आपल्या पशुधनासाठी सर्वोत्तम आहार पद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक कृषी तज्ञ किंवा पशुवैद्यांशी सल्लामसलत करण्याची नेहमीच शिफारस केली जाते.

Looking Ahead:

Mahadeo Traders - Cattle Feed Wholesalers & Wholesale Dealers Pen Raigad

As we reflect on our 12-year journey, we are inspired by our positive impact on the agricultural community. With a commitment to continuous improvement and a focus on staying abreast of industry advancements, Mahadeo Traders is poised to serve our customers with even greater excellence in the years to come. We remain dedicated to providing the finest cattle feed solutions that fuel healthy livestock and thriving agricultural endeavors.

Whether you are a seasoned farmer or someone new to livestock care, Mahadeo Traders welcomes you to experience our unparalleled product quality, dedicated service, and unwavering commitment to the welfare of your animals. Together, let’s nurture livestock that flourishes and contributes to the vitality of our local communities.